เคสของมูลนิธิฯ 64/111

น้องข้าวเหนียว นครปฐม เป็นหัดแมว ท้องเสีย ติดเชื้อ / คุณอินธุอร

น้องเป็นหัดแมว ความดันต่ำ น้ำตาลต่ำ เป็นโรคแทรกซ้อน อาการหนัก
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้วค่ะ ค่ามัดจำนอนโรงพยาบาล 
แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่จ่ายค่ารักษาน้องค่ะ 

เคสของมูลนิธิฯ 64/257

มายู คลองสาม ป่วย อาการหนัก ให้แอดมิท ให้ออกซิเจน รอผลเลือด / คุณนันทรัตน์ พบน้องใต้หลังคา แม่แมวหายไป จึงเอามาดูแล อยู่ดีๆ น้องมีอาการอ่อนแ...