เคสของมูลนิธิฯ 64/148

เซเว่น ผอมแห้ง และเป็นโรคทางผิวหนัง เรื้อน / คุณกรรณิการ์

เป็นแมวที่เจ้าของเดิมนำมาทิ้งไว้หน้าเซเว่น หน้าหอพัก 
วันที่เจอน้องผอมแห้งมากๆ มีแผลสะเก็ดเรื้อน ไร้ขน 
เป็นจุดๆ บริเวณสันหลัง ข้างหู ลำตัว 
ผลการตรวจเลือด จากทาง รพ.สัตว์ เกษตร 
หมอแจ้งว่า น้องมีค่าไตสูงมาก เป็นโรคไต 
มีภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรง และมีเลือดออก
ที่ระบบทางเดินอาหาร ค่าเลือดไม่ค่อยดีนัก 

👉หมอได้ให้น้ำเกลือผสมยาไป และแจ้งว่าน้องควร
ได้รับการฉีดน้ำเกลือเข้าเส้น
🏡รพ.สัตว์ เกษตร

เคสของมูลนิธิฯ 64/257

มายู คลองสาม ป่วย อาการหนัก ให้แอดมิท ให้ออกซิเจน รอผลเลือด / คุณนันทรัตน์ พบน้องใต้หลังคา แม่แมวหายไป จึงเอามาดูแล อยู่ดีๆ น้องมีอาการอ่อนแ...