เคสของมูลนิธิฯ 64/150

แบรี่ มีน้ำในอก ทำให้หายใจลำบาก เป็นเยื่อบุช่องท้องอักเสบ / คุณประเทือง

เบื้องต้นหมอแนะนำให้ตรวจน้ำที่เจาะออกมาเพื่อจะได้แนะนำให้ถูกทาง 
แต่ดิฉันไม่มีเงินเพียงพอและทดลองระดมทุนแล้ว ไม่มีผู้บริจาค 
ประกอบกับน้องแมวไม่สามารถขังกรงได้เนื่องจากน้องไม่เคยถูกขัง 
จึงตะกุยกรง มีอาการ เครียดหอบ กลัวน้องช็อค

🏡รพ รามคำแหง 60 - รพ สัตว์ไออุ่น - รพ สัตว์ กม8

เคสของมูลนิธิฯ 64/257

มายู คลองสาม ป่วย อาการหนัก ให้แอดมิท ให้ออกซิเจน รอผลเลือด / คุณนันทรัตน์ พบน้องใต้หลังคา แม่แมวหายไป จึงเอามาดูแล อยู่ดีๆ น้องมีอาการอ่อนแ...